Thursday, September 13, 2012

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက - ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားေတာ္

ကိုယ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့သူ ခင္မင္တဲ့သူကပဲ ကိုယ္ကိုအမ်ားဆံုး ဒုကၡေပးႏုိင္တာေနာ္။ ကိုယ္ကိုတခါမွ မျမင္ဘူးတဲ့သူ တခါမွမၾကားဖူးတဲ့သူက ကိုယ္ကိုစိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ပါတယ္ဆိုတာ ဘယ္ႏွစ္ခါႀကံဳဖူးသလဲ။ အင္မတန္ ရွားပါတယ္။ အဲဒီလူအားလံုးကို နားလည္ၿပီးေတာ့ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ လိုတယ္။
ကိုယ့္ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္မိတာေတြထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္နည္းနဲ႔ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္လို႔ရသလဲ။ လုပ္မိတတ္သလဲ။ မွတ္ထားတာ ၉-မ်ဳိးေတြတယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုလည္း ေနာက္ထပ္ျဖည့္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါေနာ္...

Disappointment - ကိုယ့္ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာလို႔ စိတ္ဆင္းရဲရတာ၊ ကိုယ့္ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု၊ ကတိတစ္ခု ေပးၿပီးေတာ့ ကတိအတိုင္းမတည္လို႔ စိတ္ဆင္းရဲရတာ...
Rejection - ကိုယ့္ကို ေနရာမေပးတာ၊ အသိအမွတ္မျပဳတာ၊ ကိုယ့္ကိုပယ္တာ၊ မဆက္ဆံပဲေနတာ၊ လူရာမသြင္းတာ၊ ကိုယ့္စကားကိုေလးေလးစားစား နားမေထာင္တာ၊ မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနတာ၊ သာေရနာေရးမဖိတ္ပဲ ေမ့ထားလိုက္တာ...
Abandonment - စြန္႔ပစ္တာ၊ ပစ္ထားခဲ့တာ...
Ridicule - ေလွာင္တာ၊ ေျပာင္တာ၊ သေရာ္တာ...
Humiliation ဂုဏ္သိကၡာ က်သြားေအာင္ေျပာတာ၊ အထင္ေသးသြားေအာင္ေျပာတာ၊ ရွက္သြားေအာင္ေျပာတာ...
Betrayal - သစၥာေဖာက္တာ၊ ယံုလို႔ ေျပာျပထားတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို သူမ်ားကိုေျပာလိုက္တာ၊ တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ေစာင့္စည္းရမွာကို မေစာင့္စည္းဘူး။ ေဖာက္ျပားတာ...
Deception - လွည့္စားတာ၊ လွည့္တယ္ ပတ္တယ္ လိမ္တယ္ ညာတယ္ ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးတယ္။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မယံုေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းေတြမေအာင္ျမင္တာ၊ ပ်က္စီးတာ အမွန္ေတာ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထိုက္တဲ့ အေျခအေနမရွိေတာ့လို႔ပဲ...
Physical Abuse - ရိုက္တာ၊ ႏွက္တာ၊ လက္သီးနဲ႔ထိုးတာ၊ ပါးရိုက္တာ၊ တုတ္နဲ႔ရိုက္တာ၊ မီးနဲ႔ရႈိ႕တာ၊ အပ္နဲ႔ထိုးတာ...
Emotional Abuse ဆိုတာ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္လုပ္တာ၊ ပစ္ပယ္ထားတာ၊ အဖက္မလုပ္တာ၊ တံုတယ္၊ အတယ္၊ ဖ်င္းတယ္၊ ေၾကာင္တယ္၊ ေပါတယ္၊ ရူးေနတယ္၊ ယုတ္မာတယ္၊ အသံုးမက်ဘူး၊ အျဖစ္မရွိဘူး စသည္ျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာတာ။ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ေျပာ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေျခာက္တာကို ေခၚတယ္။...
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ရင္ အဲဒီခံစားခ်က္က လႊမ္းမိုးေနလို႔ ကိုယ့္ဘဝဟာ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ့္ဘဝဟာ ေရွ႕သြားမယ့္လမ္း မေျဖာင့္ျဖဴးေတာ့ဘူး။ ေလာကီေရးမွာလည္း တိုးတက္မႈ ႀကီးပြားမႈျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတာက တရားဖက္မွာလည္း တိုးတက္းမႈ ႀကီးပြားမႈျဖစ္ဖို႔ အင္မတန္ခဲယဥ္းသြားတယ္။
ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ အႏိုင္ယူလိုက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အရႈံးေပးလိုက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အထက္စီးက ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေအာက္က်ဳိ႕တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ခြင့္လႊတ္လိုက္တာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ လြတ္လပ္မႈ ေပးလိုက္တာပဲ။ ကိုယ့္စိတ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ ေပးလိုက္တာပဲ။
ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ ေဘးလူျမင္ေကာင္း ၾကားေကာင္ေအာင္ လုပ္တဲ့အလုပ္ မဟုတ္္ဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာတကယ္ လြတ္လပ္မႈ ရသြားေအာင္ တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေအာင္ လုပ္တဲ့အလုပ္ ျဖစ္တယ္။
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေနရတာ မုန္တီးေနရတာ မက်က္ေသးတဲ့ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြကို ျပဳစုေနရတာနဲ႔ ကုန္ေနရတဲ့အင္အားေတြကို ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေအာင္ လုပ္တာဟာ ခြင့္လႊတ္တာပဲ။
ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တာဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စြမ္းအားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္၊ ႀကီးမားတဲ့စြမ္းအင္ ျဖစ္တယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ေရာအသိဥာဏ္ပါ ႀကီးမားတဲ့သူရဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တာဟာ စိတ္ဓာတ္အင္အား အသိဥာဏ္အင္အား နဲေသးတဲ့သူရဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္။
ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ စာရင္းေဟာင္းေတြကို ရွင္းပစ္လိုကတာဘဲ။ ငါ ဒီခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ခံစားမႈထဲမွာ ေထာင္က်ခံၿပီးေတာ့ မေနေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေထာင္ခ်ထားတာပဲ ဆိုတာကို ျမင္ဖုိ႔လိုတယ္။ အဲဒီလို ျမင္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေထာင္တံခါးကိုကိုယ္ ဖြင့္ျပစ္လိုက္တာပဲ။
ဒီေဒါသစိတ္ကေလးဟာ မေက်နပ္တဲ့ အေတြးကေလးပဲ ေဒါသစိတ္ကေလးပါ ငါ မဟုတ္ဘူး သူသဘာဝနဲ႔သူပဲ။ အဲဒီလုိစိတ္ကေလးကို ငါ မဟုတ္တဲ့စိတ္ကေလးအေနနဲ႕ ေဒါသစိတ္္ကေလးအေနနဲ႔ ျမင္တတ္သြားၿပီဆိုရင္ ခြင့္လြတ္ရတာ ပိုလြယ္သြားတယ္။
You are more available to other people.
ကိုယ္က စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သူမ်ားအတြက္ ပိုေပးႏိုင္တယ္။ သူမ်ားကို ပိုၿပီး အာရုံျပဳႏိုင္တယ္။ အကူညီေပးႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္တယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ နားေထာင္နိုင္တယ္။ စဥ္းစားႏိုင္တယ္။
To error is human. But to forgive devine.
လူဆိုတာမွားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ျမင့္ျမတ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ သူမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မလုပ္ဘူးတဲ့သူဟာ မရွိပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ အင္မတန္နက္နဲ႔ ပါတယ္။
အျပစ္မတင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္ေနဖို႔လည္း မလိုေတာ့ဘူးေနာ္။ ခြင့္လႊတ္စရာ မလိုေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေအးခ်မ္းသြားမလဲ ေနာ္။
ကိုလုပ္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မွားတာကုိေတာ့မွားပါတယ္လို႔ ရိုးရိုးသားသား တိတိက်က် ဝန္ခံဖို႔လိုုတယ္။ ၿပီးရင္ ငါ့ကိုယ္လည္းငါ ခြင့္လႊတ္လိုက္မယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ငါေကာင္းတာေတြ လုပ္ေတာ့မယ္။ ေနာင္တရၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အခ်ိန္မကုန္ခ်င္ေတာ့ဘူး။
ငါ ဘယ္သူ႕အေပၚမွာမွ မေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ရန္ၿငဳိးလည္း မထားဘူး။ ကလဲ့စားလည္း မေခ်ဘူး။ ငါအေပၚမွာလည္း ဘယ္သူကမွ မုန္းတီးေနတာ ရန္ၿငိဳးထားေနတာ နာက်ည္းေနတာ မရွိဘူးဆိုတာေလး သိသြားရရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွာဘဲေနာ္...

(ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)

ေဒါင္းရန္ ။ ။
MultiUpload
MediaFire

(Credit to ဆင္တဲကဖီး)

No comments:

Post a Comment