Thursday, September 20, 2012

ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ႀကိဳးစားေပါ့ - ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ
သာသနဓဇ။ သဒၶမၼေနပုည။ သာသနေဇာတိပါလ ဓမၼာစရိယ။ ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ
ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ ေဆကိႏၵ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္

No comments:

Post a Comment