Thursday, September 20, 2012

ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္း တရားေတာ္ - ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ
သာသနဓဇ။ သဒၶမၼေနပုည။ သာသနေဇာတိပါလ ဓမၼာစရိယ။ ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ
ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ ေဆကိႏၵ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္

No comments:

Post a Comment