Sunday, June 24, 2012

မသိျခင္းမ်ားဘယ္အရြယ္မွာ ေသမယ္ ဆိုတာလဲ မသိႏိုင္...

ဘယ္ေရာဂါနဲ႔ ေသမယ္ ဆိုတာလဲ မသိႏိုင္...

ဘယ္အခ်ိန္ခါ ေသမယ္ ဆိုတာလဲ မသိႏိုင္...

ဘယ္သခ်ဳႋင္းမွာ ျမႇဳပ္ႏွံမယ္ ဆိုတာလဲ မသိႏိုင္...

ဘယ္ဘဝကို ေရာက္မယ္ ဆိုတာလဲ မသိႏိုင္...

No comments:

Post a Comment