Sunday, June 24, 2012''မသာယာအပ္ေသာ သေဘာတရားသည္ သာယာဖြယ္အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မခ်စ္ခင္အပ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆင္းရဲေသာ သေဘာတရားသည္ ခ်မ္းသာဖြယ္ အသြင္ သေဘာျဖင့္ လည္းေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနသူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏''

(၈ - သုပၸဝါသာသုတ္၊ မုစလိႏၵ၀ဂ္၊ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္။)

No comments:

Post a Comment