Sunday, June 24, 2012

အရွင္ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ အဆံုးအမ


အတိတ္ကုိေတြး မေဆြးေလနဲ႔
အတိတ္ဆုိတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂါတ္မွန္းဆ မလြမ္းတနဲ႔
အနာဂါတ္ဆုိတာ မေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပၸန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကုိး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။

(ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

No comments:

Post a Comment