Wednesday, October 10, 2012

အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားေတာ္မ်ား (၅၀) ပုဒ္

01. မဂၤလသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၀၄.၁၀.၂၀၁၀)
02.ရတနာသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၀၃.၀၆.၂၀၁၀)
03.ရတနာသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) (၀၄.၀၆.၂၀၁၀)
04.ရတနာသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) (၀၆.၀၆.၂၀၁၀)
05. ေမတၱာသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၀.၁၂.၂၀၀၉)
06.ေဗာဇဥ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၉.၀၉.၂၀၁၀)
07.အာဋာနာဋိယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၁၉.၀၆.၂၀၁၂)
08.အာဋာနာဋိယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) (၂၀.၀၆.၂၀၁၂)
09.အာဋာနာဋိယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) (၂၁.၀၆.၂၀၁၂)
10.အာဋာနာဋိယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄) (၂၂.၀၆.၂၀၁၂)
11.ပုဗၺဏွသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ( ၁၄.၀၇.၂၀၁၀)
12.အနတၱလကၡဏသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၄.၀၇.၂၀၁၀)
13.မဟာသတိပ႒ာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၂၈.၀၉.၂၀၀၉)
14.မဟာသတိပ႒ာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) (၂၉.၀၉.၂၀၀၉)
15.မဟာသတိပ႒ာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) (၃၀.၀၉.၂၀၀၉)
16.မဟာသတိပ႒ာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄) (၀၁.၀၉.၂၀၀၉)
17.မဟာသတိပ႒ာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၅) (၀၂.၀၉.၂၀၀၉)
18. အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) ( ၂၄.၀၁.၂၀၁၁)
19. အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) ( ၂၄.၀၁.၂၀၁၁)
20. အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) ( ၂၄.၀၁.၂၀၁၁)
21. အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄) ( ၂၄.၀၁.၂၀၁၁)
22. အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၅) ( ၂၄.၀၁.၂၀၁၁)
23. ကာလမာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၆.၁၁.၂၀၁၁)
24.ၿဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၀၉.၁၂.၂၀၁၁)
25. ေဒ၀ဒဟသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၅.၀၁.၂၀၁၀)
26. မဓုပ႑ကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၀၆.၀၁.၂၀၁၁)
27. ဂိရိမာနႏၵသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃၀.၀၃.၂၀၁၁)
28. အာကေခၤယ်သုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၃.၀၉.၂၀၁၁)
29. ဒီဃနကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၄.၀၁.၂၀၁၂)
30.သီဟနာဒစသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၀၂.၀၇.၂၀၁၂)
31.သီဟနာဒစသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) (၀၃.၀၇.၂၀၁၂)
32. .သီဟနာဒစသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) (၀၄.၀၇.၂၀၁၂)
33. ၀ိေဏာပမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
34. ဓါတု၀ိဘဂၤသုတ္ အနွစ္ခ်ဳပ္ (၂၈.၀၉.၂၀၀၉)
35. သ႒ာယတန၀ိ ဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၁၇.၀၉.၂၀၁၁)
36. သ႒ာယတန၀ိ ဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) (၁၇.၀၉.၂၀၁၁)
37. သ႒ာယတန၀ိ ဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) (၁၇.၀၉.၂၀၁၁)
38. အာရဏ၀ိဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၀၈.၁၂.၂၀၁၁)
39.ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
40. ကမၼ၀ိဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
41. ၿဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၀၉.၁၂.၂၀၁၁)
42. ၿဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၁၀.၁၂.၂၀၁၁)
43. ၿဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၁၁.၁၂.၂၀၁၁)
44. ၿဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) (၁၂.၁၂.၂၀၁၁)
45.သဒၶမၼပတိရူပကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၈.၀၂.၂၀၁၀)
46. မဟာေ၀ဒလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁)
47. မဟာေ၀ဒလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂)
48. မဟာေ၀ဒလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃)
49. မဟာေ၀ဒလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄)
50. မဟာေ၀ဒလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၅)(Credit Link)

No comments:

Post a Comment